Vándor vagyok, zarándok.

Vándor vagyok, hitem szerint zarándok. Homo viator, úton lévő ember. Valahonnan jövök és valahová tartok. Isten szeretetéből fakad életem, és benne találom meg célomat. A zarándoklás életforma, amelyet minden napomban megélhetek. Az otthon teendőiben, és amikor őseim nyomában egy szent helyre zarándokolok. A lényeg mindenkor ugyanaz: úton vagyok-e a szívem mélyén jelenlévő Isten felé?

  • A zarándoklás során tudatosan vállalom a hontalanság megélését, hogy elszakadva ideig tartó, magam teremtette "otthonaimtól", Isten örök otthonosságát keressem. Ezzel kifejezésre juttatom Isten befogadó-szeretete utáni vágyamat.
  • A zarándok szíve szegény szív. Igyekszem megszabadítani szívemet, mindentől, amihez a birtoklás vágyával ragaszkodik. Segít ebben maga az út. Már a csomagoláskor sok dologról le kell mondanom. Az út során el kell engednem terveimet, mert testem nem képes teljesíteni azokat. Lemondok a szállások előre történő biztosításáról, hogy rábízzam magam az emberek jóindulatára. Csak egy éjszakát töltök minden szálláson (ha fizikai állapotom engedi), hogy folyamatosan haladva célom felé lemondjak a turistaság örömeiről.
  • A lemondás a zarándoklét egyik oldala, amely torzó marad a másik nélkül. Lemondok valamiről, hogy szabaddá váljak valami másra, értékesebbre. Szabaddá váljak Istenre, és benne mindenre, ami értékes.
  • Istent szimbolizálja zarándokutam végcélja. Ennek a célnak, Isten szeretetének szemem előtt tartása lendít tovább a nehéz pillanatokban.
  • A zarándoklás személyes, de egyben közösségi is. Zarándokként, miközben magamban járom Istenhez vezető utamat, létemmel jellé leszek az út mentén élők számára.
  • Ahogy lépteimet Isten felé irányítom, felfedezem, hogy egyre jobban kilépek önmagam bűvköréből és a belső út közelebb vezet a többi emberhez is. Útitársakra találok, akikkel együtt járhatom utamat. Irántuk való nyitottságom, a velük való közösség vállalása formáló erejű gazdagsága zarándoklatomnak.

Keresztény zarándokként hiszem, hogy csak egy út van: Isten Útja. Jézus Krisztusban ez az út megtestesült. Ő az Út, aki az élet teljességére vezet. Meg akar szabadítani a halál minden formájától. Zarándoklásom során meg kell halnom a bűnnek, gőgnek, önzésnek, hogy zarándokutam húsvéttá legyen, átmenetté az életbe. A föltámadott Úr a halálból az életre vezető Út. Az ő nyomaiba lépve érhetek Célba:
"Én vagyok az Út - mondja Jézus,
Senki sem jut az Atyához, csak általam." (Jn 14,6)