Áldott Karácsonyt kívánunk!

Áldott és békés karácsonyi ünnepet kívánunk minden zarándoktársunknak!
a Gyöngyök közössége

​Urunk, most karácsonykor

kérünk Téged, önmagunkért
és minden testvérünkért,
minden jóakaratú emberért,
mindazokért aki nyugtalan és aki keres.
Adj nekünk szemet, hogy a Gyermekben
fölismerjük Isten mosolyát.
Adj új szívet nekünk, hogy befogadjuk Őt,
hogy megértsük üzenetét.
Végül adj erős, élő lelket,
hogy elkísérhessük az Urat, hogy
nyomába léphessünk mindennap,
az elkövetkező év során,
amely előttünk áll. Ámen.

Via Margaritarum Zarándok Egyesület
Gyöngyök Útja zarándokközösség