Diakónus-szentelés

Nagy öröm és végtelen kegyelem, hogy a Via Margaritarum zarándokútnak immár "saját" diakónusa van. Az ősegyházban a diakónusok - akiket megerősített a szentelés (kézrátétel) kegyelme - végezték a szeretetszolgálatot. Csabára (és feleségére Ágotára) is kérjük az Úristen áldását, hogy a zarándokok és a zarándokút szolgálatát továbbra is azzal az örömmel végezze, amit szentelési jelmondatául választott:

Örüljetek az Úrban szüntelenül! Újra mondom: Örüljetek!
Ismerje meg mindenki a ti szelídségeteket!
Az Úr közel van!" /Fil 4,4-5/

2007.06.16.